PROJEKT KONTAKT FÖRETAGET ENGLISH


Tyresta servering

2012-09-17
Parallellt uppdrag: lokalisering av ny servering i Tyresta by
Ansvarig arkitekt är Per Liedner på Formverkstan Arkitekter AB.
Arkitektkontor Nils Söderlund tillsammans med Formverkstan Arkitekter AB och Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB.
En nationalparksentré ska ha hög kvalitet vad gäller funktioner, gestaltning, service m.m. En viktig del av serviceutbudet är en bra servering. Idag är serveringen inrymd i en före detta uthuslänga till Dahlgrensgården centralt i byn. Den är dock omodern, har låg standard och fukt/mögel i golvet. En omfattande ombyggnad är nödvändig för att fortsätta verksamheten, men bedöms efter utredningar bli dyr och av flera skäl olämplig. Naturvårdsverket har därför uppdragit åt Stiftelsen att utreda nybyggnad av en servering i eller i anslutning till Tyresta by.


Focus Detaljplan

2012-06-13
Nils Söderlund har genomfört kursen Focus Detaljplan.
Beskrivning
Genomgång av nyheter i AutoCAD samt ett antal kommandon som används vid skapande av detaljplaner.
Kursen ger grundläggande kunskaper om alla funktioner i Focus Detaljplan för att rita detaljplan och illustrationskarta. Konstruera och rita gränser. Skapa beteckningar med beskrivande texter och ytor. Redigering av gränser och beteckningar samt sparande av texter i ett eget textarkiv. Skapa och redigera planbestämmelser och arealtabell. Rita illustrationsplaner. Presentera detaljplanen i layout och utskrift. Teori varvas med praktiska övningar.


Studiebesök med Nackademin

2012-04-23
Peter på Peab visar Nils och hans elever på Nackademin norra entrén till Citybanan.


Runsten Utställning

2012-03-21
Detaljplan med tillhörande utredningar samt MKB finns utställd under tiden 21 mars – 22 april 2012. Under utställningstiden finns handlingarna tillgängliga för granskning vid Haninge kommunhus, foajén (öppet måndag - torsdag 08.00-17.00 och fredag 08.00-15.00).
www.haninge.se/runsten
Illustration Camilla Schlyter